Privacybeleid Mazeru Cocktails

Algemene privacyverklaring Mazeru Webshop

Mazeru hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring bieden we u duidelijke en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mazeru houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit houdt in dat wij:

 • De persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en personeelsleden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze hebben opgevraagd.
 • De verwerking beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en personeelsleden te waarborgen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven, het leveren van bestellingen).
 • Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, en dat we u daarop willen wijzen en die respecteren.

 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Mazeru Webshop

Agoralaan 1, bus 1

3590, Diepenbeek

+32 493 55 04 96

info@mazerucocktails.be

https://www.mazerucocktails.be/contact

 

Mazeru verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en klanten voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

 

Doel                                                                                       Rechtsgrond

Bezorging van (online) bestellingen                                      Uitvoering van overeenkomst

Toekenning van kortingen en andere voordelen                  Uitvoering van overeenkomst

Verzending van digitale nieuwsbrieven,…                             Uitvoering van overeenkomst

Verwerking van online betalingen                                        Uitvoering van overeenkomst

Verwerking van betalingen via Bancontacttoestel                Uitvoering van overeenkomst

Inloggen op de website/webshop                                        Uitvoering van overeenkomst

Camerabewaking in de winkels                                             Gerechtvaardigd belang

 

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 • Betalingsgegevens: creditcard- of bankrekeningnummer
 • Aankoopgegevens: verlanglijstje, lopende bestellingen
 • Camerabeelden

 

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens kan Mazeru niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om aan haar verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de communicatie). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Personen onder de 18 jaar kunnen deze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de mogelijkheid te bieden om deelname te weigeren.

 

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, verkocht of overgedragen. We stellen ze uitsluitend beschikbaar aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We maken gebruik van de diensten van derde partijen voor:

 

 • Het opstellen en verzenden van nieuwsbrieven: MailerLite
 • Het opstellen en verzenden van berichten op sociale media: Meta (Facebook en Instagram), Pinterest.
 • Statistische analyse van websitebezoek en -gebruik: Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.
 • De levering van pakketten: SendCloud en Bpost.

 

We laten geen persoonsgegevens verwerken door derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We maken uiteraard de nodige afspraken met die partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Unie.

 

Cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en webshop. Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe de website wordt gebruikt, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Analytische gegevens worden altijd geanonimiseerd gebruikt.

 

We maken gebruik van de volgende cookies:

 

 • Hotjar
 • Google Analytics en Google Tag Manager
 • Mailerlite: voor het inschrijfformulier van de nieuwsbrief

 

Bewaartermijn

Mazeru bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is.

 

Beveiliging van gegevens

Mazeru heeft de nodige maatregelen genomen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die we ontvangen via onze site te voorkomen en betalingen veilig te laten verlopen.

 

Transactiegegevens worden versleuteld verzonden via SSL (Secure Sockets Layer) over internet. Er is geen speciale software vereist om met SSL te betalen.

 

Bij online bestellingen op deze site waarbij gekozen wordt voor online betaling via Visa, MasterCard of Maestro, wordt gevraagd om het kaartnummer op te geven. De verwerking van die transactie wordt uitgevoerd door de gecertificeerde betaalprovider Mollie, die zorgt voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Mazeru krijgen uw creditcardnummer niet te zien.

 

Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Mazeru, en daarom is Mazeru niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen in, correctie van en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind hebben ontvangen. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of met de functionaris voor gegevensbescherming van Mazeru.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen:

 

 

Wijziging van de privacyverklaring

Mazeru kan deze privacyverklaring aanpassen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd via de kanalen die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens.

 

Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.